CHRYSANTHEMUM PALUDOSUM


Çiçekleri beyaz ve ortası sarı renktedir,standart, kompakt ve çalı formunda büyüyen 15 cm boyundadır. Yeşil alanlarda, balkon kenarlarında ve saksıda yetiştiriciliği yapılır.Bahçe performansı oldukça iyidir ve uzun süre çiçekte kalabilir.

Ekim zamanı  Mayıs-Haziran
Gelişme Zamanı 10-12 hafta
Çimlenme  12-18ºC’de tohum ekimi sağlanır. Tohum ekimden yaklaşık 10-14 gün içerisinde çimlenir.
Çimlendikten sonra sıcaklık 12ºC’e düşürülür. Şaşırtmaya kadar bu sıcaklık muhafaza edilir.
EC Toprağındaki 1.0-2.0 arasındaki tuzluluk, oranı gelişimi için uygundur.
Nem  Toprağın nemli olması gerekir. Aşırı nem tohumun çimlenmesini olumsuz etkiler.
Tohum Kapağı Hafif bir tohum kapağı oluşturulur.
Gelişim Sıcaklığı Bitkiler havadar aydınlık bir yerde orta derecede besin maddesi içeren yerlerde iyi gelişir.
Şaşırtmada, sıcaklık 12ºC’de yapılmalıdır.
Şaşırtmadan sonra ise sıcaklığın 8-10ºC’de olması istenen bir durumdur.
PH 6,0-6,5