ZINNIA ELEGANS


  Magellan 30-35 cm boyunda  katmerli çiçekleri ile çok renkli bahçe bordürleri yaratılabilir. Bahçe kenarlarında veya geniş bahçe kaplarında kalabalık guruplar halinde kullanılır. Katlı ve iri çiçekleri ile tanımlanan yeni bir çeşittir. Swizzle ise sarı-kırmızı ve kırmızı-beyaz olarak çift renkli olan bir çeşittir. boyu 25-30 cm’dir.

Ekim zamanı  Şubat-Nisan
Gelişme Zamanı 8-9 hafta
Çimlenme  Çimlenme 21-24ºC’de gerçekleşir.
Çimlenmenin son dönemlerinde sıcaklık 18-20ºC’ye düşürülür.
Çimlenme tamamlandıktan sonra sıcaklık 18ºC’ye düşürülür.
Şaşırtma döneminde 17-18ºC arasında olması gereklidir.
EC Tuzluluk oranı çok düşük derece olmalıdır.
Nem  Çok hafif derecede nemli toprağa ekimi yapılır.
Tohum Kapağı Tohum kapağı oluşturulur.
Gelişim Sıcaklığı Gelişimi süresince sıcaklıklarının gece15-18ºC , gündüz 21-29ºC değerlerinde olması gereklidir.
PH  5,8-6,2