MATHIOLA (STOCK)


Bitki boyu 25 cm’dir. dallanarak gelişir ve 4-5 cm çapında katlı çiçekleri vardır. gelişim zamanı yaklaşık olarak 90 gündür. Saksı, bordür ve geniş bahçelerde iyi bir görünüm sergiler.

Ekim zamanı  Aralık-Mart
Gelişme Zamanı 10-14 hafta
Çimlenme  7-14 gün 18-21°C sıcaklık uygundur. ikinci şamada 8 gün 15-17°C, 3. aşamada
8 gün 4-8°C, son olarak 8 gün 12-15°C ve çimlenmek için ışığa ihtiyacı vardır.
EC Düşük derece tuzluluk ister.
Nem  Nemli ortamlar uniform gelişimi için gereklidir.
Ortam nemi %95 olmalı, toprak nemi ise nemli olmalıdır.
Tohum Kapağı Tohum kapağı oluşturulmaz.
Gelişim Sıcaklığı Gelişimi süresince,14-15°C sıcaklıkların 20°C altı olmaması gerekir.
PH 5,5-5,8