MYOSOTIS SYLVATICA


Bitki boyu 15-25cm’dir. Uniform gelişen bitkinin bordur, saksı ve bahçede etkili görünüm sergiler.

Ekim zamanı  Haziran-Eylül
Gelişme Zamanı Yeşil olarak 10-12 hafta, Çiçeklenmesi ise 6-8 ay sürer.
Çimlenme  İlk 10-14 gün 20-22°C, sonraki aşamada 9-10 gün 16-20°C, son aşamada
ise 7-9 gün 15-20°C sıcaklık uygulamaları uygundur.
EC Düşük derece tuzluluk ister.
Nem  Nemli ortamlar uygundur.
Tohum Kapağı Tohum kapağı oluşturulmaz.
Gelişim Sıcaklığı 12-15°C dışarı sıcaklıkları uygundur.
Düşük sıcaklıklar ve serin iklimlerde üretim bitkinin kalitesini artır.
PH 6,0-7,0